4 razloga da ulažete u emotivnu inteligenciju zaposlenih
18/09/2019
0

Istraživanja su pokazala da visok koeficijent inteligencije (IQ) nije garancija za uspeh u poslu. Da bi bio osiguran razvoj kompletne ličnosti, pa i jednog vrhunskog menadžera, potrebni su nam i visok IQ i visok koeficijent emocionalne inteligencije (EQ). Emocionalna inteligencija odnosi se na sposobnost osobe da prepozna, razume, upravlja i postupa u skladu sa emocijama. To je ključna sposobnost kada se radi o međuljudskoj komunikaciji – obuhvatajući i onu u poslovnom svetu. Između ostalog, uključuje korišćenje emocionalnog razumevanja za donošenje odluka, rešavanje problema i ophođenje sa drugim ljudima. Ukoliko se pitate koji bi bili krajnji benefiti za organizaciju od ulaganja u emotivnu inteligenciju njenih zaposlenih, nastavite sa čitanjem ovog teksta.

Bolja organizaciona komunikacija

Možda najistaknutija odlika emotivno inteligentne osobe jeste sposobnost komunikacije - sa različitim profilima ljudi, u različitim situacijama i okruženjima. Kada je poslovno okruženje u pitanju, emocionalna inteligencija je neophodna za raspodelu zaduženja bez sujete, izvršavanje zadataka sa empatijom za kolege i klijente, racionalno donošenje odluka, svrsishodno davanje i primanje feedback-a. Osobe sa visokim EQ neće dozvoliti da njihovo trenutno stanje utiče na poslovne rezultate, već će svoja osećanja okrenuti u korist ciljeva svoje organizacije.

Zadovoljstvo zaposlenih

Jednom kada zaposleni usvoje ophođenje prema drugima sa empatijom, tome će prirodno uslediti ispoljavanje boljeg odnosa prema njima samima. Biće u stanju da bolje razumeju svoje potrebe i iskažu ih, tražeći savet, pomoć i prijateljstvo od svojih kolega i HR menadžera kada im je to potrebno. Jednostavnije će moći da prepoznaju i saniraju znake stresa i sindroma sagorevanja, ujedno vežbajući samokontrolu i shvatajući koji su to njihovi unutrašnji pokretači. Emocionalno inteligentni zaposleni koji uspevaju da kontrolišu i motivišu sebe razumevanjem svog unutrašnjeg sveta i zadovoljenjem njegovih potreba su ujedno oni koji svojim primerom mogu motivisati svoje kolege koji se suočavaju sa problemima upravo tog istog poslovnog okruženja.

Stabilnost strukture zaposlenih

Iz stava ,,Pobrini se za sebe I svoje kolege” rađaju se lideri – koji ne moraju imati formalna prava lidera, ali će to biti u očima ostalih zaposlenih među kojima šire timski duh svojim zdravim odnosom prema svom poslu. Dobri odnosi među zaposlenima su preduslov za prilagođavanje zaposlenih radnom mestu, građenje kompatibilnih timova, i konačno, uspešno funkcionisanje hijerarhije. Ukoliko se sve unutrašnje strukture organizacije vode principima emocionalne inteligencije, sveukupna produktivnost će biti na maksimumu, a fluktuacija zaposlenih (koji napuštaju kompaniju jer nije odgovorila na njihove potrebe) će biti svedena na minimum.

Konkurentska prednost na tržištu

Emocionalno inteligentni zaposleni neće imati pravilan pristup samo jedni prema drugima, već će se sa empatijom ohoditi i prema klijentima svoje organizacije, efikasno komunicirajući sa različitim profilima ljudi, pa i sa onim najzahtevnijim klijentima. Svojim stavom, ponašanjem i konačno, uslugom, promovisaće vrednost organizacije u najboljem svetlu i osvojiti konkurentsku prednost na tržištu. Sama činjenica da se kompanija posvećuje regrutovanju emocionalno inteligentnih zaposlenih, ili stvaranju istih, predstavlja korak unapred u odnosu na konkurente, koji često zanemaruju ovaj značajan faktor i tako prave greške u svojim početnim koracima poslovanja. Sa druge strane, one organizacije koje su se na vreme pobrinule oko odgovarajuće strukture zaposlenih, imaju potreban temelj za sve uspešnije poslovanje i ubiranje plodova istog.

Jasno je da se emocionalnoj inteligenciji zaposlenih poslodavci najčešće ne posvećuju u dovoljnoj meri, kada se u obzir uzmu svi benefiti koje ovaj faktor nosi sa sobom. Ipak, smatra se da će se sa podizanjem svesti situacija vremenom menjati, te da će kandidatima za posao visok EQ biti neophodnost, a ne samo pogodnost.