ISTRAŽIVANJE

Budite deo istraživanja!

Hvala na dobroj volji i nameri da podržite istraživanje.

Cilj nam je da bolje razumemo situaciju na tržištu rada u IT industriji. Anketa je anonimna, sadrži desetak pitanja, tako da ne bi trebalo da vam uzme više od 15 minuta za popunjavanje.

Istraživanje sprovodi HR4IT club, u saradnji sa kompanijama Omega Consulting Team i Inspire Happiness at Work i organizacijama Bit Alliance i Estiem Beograd.