OTVARANJE KONFERENCIJE

09:30 - 10:00

Okupljanje učesnika

10:00 - 10:15

Pozdravni govor

Miloš Tomanović (Inspire Happiness at work Expert i instruktor)

PREZENTACIJE

10:15 - 10:45

Promena sistema obrazovanja, kao faktor dugoročne stabilnosti u obezbeđivanju IT stručnjaka

Tatjana Vučić (Izvršna direktorica, Bit Alliance)

10:45 - 11:15

Strategija za retenciju zaposlenih u IT sektoru

Tamara Prodanović (Team leader, HelloWorld, Infostud grupa)

11:15 - 11:45

Promena organizacione klime

Jelena Anđelić (Konsultant i trener, Omega Consulting Team)

PAUZA

11:45 - 12:15 pauza za kafu (30 minuta)

DOBRE PRAKSE

12:15 - 12:45

PROfesionalni pristup DYNAmičnom okruženju – primeri prakse

Ena Enis (HR manager at PRODYNA)

12:45 - 13:15

Znate li šta zaista motiviše vaše zaposlene?

Lina Rabi (Inspire Happiness at work Expert)

PANEL IZ IT UGLA

13:15-14:15

Izazovi u zadržavanju IT stručnjaka

Učesnici:

Milan Šolaja (CEO, Vojvodina ICT Cluster)

Ivana Todorić (Senior HR Manager, ICL Services)
Dejan Vujović (COO, ICL services)


Jasna Rilović (HR konsultant i trener, Human Capital)

Moderator:
Miloš Tomanović
(Inspire Happiness at work Expert i instruktor)

PAUZA

14:15-15:15 pauza za ručak (60 minuta)

DOBRE PRAKSE

15:15 - 15:45

U utrobi džina: moja prva praksa u Google-u

Milica Batinić (student ETF, Google ex-praktikant)

 

15:45- 16:15

Employee Engagement - Nordeus Lessons

Zoja Stojković (HR partner at Nordeus)